Înscrierea în învăţământul preșcolar 

AN  ȘCOLAR 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrierea în învăţământul primar 

AN  ȘCOLAR 2021-2022

Descrierea unităţii

Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu este o unitate şcolară complexă care include întreg sistemul educaţional din comuna Dragalina, formată din satele Dragalina, Drajna şi Constantin Brâncoveanu. Denumirea localităţii este legată de numele  generalului Ion Dragalina, originar din Caransebeş, erou în primul război mondial, care s-a remarcat în strategia şi tactica militară folosită în  luptele de pe Valea Jiului, purtate împotriva trupelor nemţeşti.


            Activitatea educaţională a început în condiţii dificile, pe parcursul  stabilirii locuitorilor pe aceste meleaguri. Iniţial, au fost  improvizaţii de spaţii şcolare într-o clădire a C.F.R.-ului din gara Ciulniţa.
Prima atestare  documentară a înfiinţării şcolii este datată  la 1 octombrie 1926, iar numele învăţatorului este tânărul Teodorescu, urmat din 1930 de Sultănica Ionescu. Iniţiativa construirii primei săli de clasă a aparţinut colonelului Georgescu Ion, cel care a susţinut ca  denumirea localităţii să fie dată în cinstea generalului erou Ion Dragalina.

În anul 1931, prin contribuţia cetăţenilor, s-a construit în Dragalina primul local de şcoală, având doar  2 săli de  clasă. Pe acest fundament s-a dezvoltat ulterior întregul sistem educaţional din comuna Dragalina.

Un rol important în educarea tinerilor din comuna Dragalina l-a avut învăţământul profesional şi  liceal.

În anul 1953, prin transferarea Şcolii profesionale Făcăeni, a fost înfiinţată  Şcoală Profesională de Băieţi, cu scopul pregătirii elevilor în meseria de tractorist şi apoi de mecanic agricol.

În anul 1973 a devenit Grup Şcolar Agricol prin introducerea învăţământului liceal, care şi-a diversificat progresiv oferta de specializări – mecanic motoare termice, electromecanic auto, veterinar, contabil, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, iar după 1989 s-au introdus profile noi, servicii, contabilitate, turism şi alimentaţie publică, construcţii şi lucrări publice.
După anul 1982, forurile centrale de resort au acordat un sprijin deosebit pentru modernizarea bazei materiale, implicit finanţarea noului local al şcolii, dat în folosinţă în anul 1990, având 16 săli de clasă, 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie) şi o bibliotecă, încălzirea fiind asigurată de o centrală termică pe bază de combustibil solid. Prin obţinerea de fonduri şi achiziţionarea de tehnică IT, au fost amenajate 3 cabinete de informatică şi unul de franceză.

Alegerea acestei denumiri nu a fost    aleatoare, fiind bazată pe considerente istorice.  Din  informaţiile existente, rezultă că localitatea  Dragalina s-a  format la  sfârşitul secolului al XVII-lea  pe  moşia domnitorului Constantin Brâncoveanu, iar după executarea acestora şi a fiilor săi, a revenit succesorilor pe linie maternă până în anul 1896, când a trecut în stăpânirea urmaşilor principelui Nicolae Bibescu, ca moştenitori ai lui Zoe Brâncoveanu. Moşia Ciulniţei a fost prezentată de Duiliu Zamfirescu în romanul “Viaţa la ţară”. Numele moşiei a fost preluat de gara Ciulniţa, care a fost construită înainte de apariţia satului Dragalina.

Din anul 2010, liceul s-a transformat în unitate coordonatoare , având în structură 2 şcoli generale     ( Școala Gimnazială nr. 1 Drajna  şi Școala Gimnazială nr. 2 Constantin  Brâncoveanu ),  2 gradinițe cu program normal  (Gradinița cu program Normal  Drajna şi Grădiniţa cu program normal Constantin Brâncoveanu) şi Gradiniţă cu program Săptamanal Nr. 1 Dragalina.

În anul 2015, întregul sistem educaţional din localitatea Dragalina a fost integrat sub denumirea de Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu, care a devenit o unitate şcolară complexă structurată pe nivelele de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Unitatea şcolară este formată din 4 grădinite, 2 şcoli generale , 1 şcoală primară şi un liceu,  unităţi de învăţământ  care pot  asigura  şcolarizarea unor tineri din judeţul Călăraşi, pe o rază de 10-20 km în jurul localităţii.

Informaţii pentru părinţi
ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022

1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE :
Prima etapă de înscriere : 29 martie – 28 aprilie 2021
A doua etapă de înscriere: 24 mai-31 mai 2021
în intervalul orar luni – vineri: 8 – 16;

2. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
– CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului original și copie xerox ;
– copie xerox C.I. a ambilor părinți ;
– documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
– cerere tip de ÎNSCRIERE (se primeşte de la secretariat, la înscriere).

Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 31.08.2021 este necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice. În acest sens, părinții vor depune la secretariatul școlii noastre, o cerere tip în care solicită efectuarea evaluării.

3. NUMĂRUL DE CLASE PLANIFICATE:

–  4 clase pentru Școala gimnazială nr.1 DRAGALINA;
–  1 clasă pentru Școala gimnazială nr. 1 DRAJNA;

–  1 clasă pentru Școala primara nr. 1 CONSTANTIN BRÂNCOVEANU.

Ce este clasa pregătitoare ?
– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare
– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?
– Comunicare în limba română
– Matematică şi Explorarea mediului
– Dezvoltare personală
– Arte vizuale și Abilități practice
– Muzică și mișcare
– Educație fizică
– Religie
– Engleză

Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare ?
– spațiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive și cu lucrările copiilor
– mobiler modular, zone cu acces liber la raft; delimitarea centrelor de studiu și joacă Arte, Ludotecă, Bibliotecă, Științe
– condiții specifice pentru activități integrate, audiții și video-audiții, prezentări ppt, utilizarea unor softuri educaționale
– covorașul (mocheta) pentru întâlnirea de dimineață și cercul poveștilor

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse)
– importanța învățării prin joc
– necesitatea învăţării prin cooperare
– abordare integrată a învățării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale)
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor

 

Cum se face evaluarea?
Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârșitul anului școlar) părinții:
– vor cunoaște punctele forte ale propriului copil
– vor înțelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o bună devoltare a copilului

Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.
Nu se acordă note sau calificative!
Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome)

Ordin MEC nr. 3473 din 10.03.2021

Download (PDF, 2.62MB)

Calendarul înscrierii
A. Prima etapa: 29 martie – 28 aprilie 2021

• completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00
• părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

–  20 mai  2021

• Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

B. A doua etapa: 24 mai -31 mai 2021

• Dacă, după prima etapa, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă
• Unitaţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

  • 4 iunie  2021
  • Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

 

  • 01-10 septembrie 2021

• Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Metodologie înscriere

 

Download (PDF, 2.62MB)

 

Ziua porţilor deschise

       

LISTA COPIILOR ADMIȘI

Download (PDF, 87KB)

 

LOCURI LIBERE RĂMASE

Download (PDF, 397KB)

 

 

ANEXE METODOLOGIE 

 

 

 OFERTA EDUCAȚIONALĂ

        
 

Download (PPTX, 1.91MB)